A társadalmi nem (gender) témájával kapcsolatban napjainkban sokféle megközelítés lát napvilágot.
Foglalkozik vele a média, állást foglalnak vele kapcsolatban a legkülönbözőbb politikai pártok és mozgalmak, zászlajára tűzték bizonyos polgári szervezetek, civil közösségek. Prof. dr. Bereczkei Tamás most a tudomány szemszögéből igyekszik megvilágítani a kérdést, jól tudva, hogy maga a tudomány is nagyon megosztott ebben a tekintetben. Bár természetesen igen fontosak a kulturális normák és a társadalmi elvárások a nemi szerepek kialakulásában, a nemek közötti különbségek alapját az evolúció során szerzett és fennmaradó viselkedési algoritmusok, mentális programok, fejlődési pályák nyújtják.